امروز: چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳


نام و نام خانوادگی : سید محمدرضا ناصر زاده

سال تولد : 1359

محل تولد : تهران

مقطع تحصيلی : دکترا (دانشجو)       

دانشگاه محل تحصيل : تهران         

رشته تحصيلی : مدیریت-گرایش سیستم

 

فعاليتهای علمی ، پژوهشی و ، اجرایی  :

 

موفقیتها و دستاوردها:

·         رتبه 1 کنکور ورودی دکترای مدیریت-گرایش سیستم دانشگاه تهران (1387)

·         رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مدیریت - گرایشIT

·         رتبه 1 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مدیریت- گرایش صنعتی

·         رتبه 8 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مدیریت- گرایش دولتی

·         رتبه 31 کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته مدیریت- گرایش های بازرگانی و مالی

·         رتبه 3 در میان کل شرکت کنندگان (16082 نفر) کنکور کارشناسی ارشد مجموعۀ مدیریت (1383)

 

تجارب تدریس:

دانشگاهی :

1.       تئوری های مدیریت پیشرفته –مقطع کارشناسی ارشد – دانشگاه مهرالبرز – 1387 تا 1388

2.       زبان تخصصی MBA  مقطع کارشناسی ارشد –  دانشگاه مهرالبرز – 1388

3.       سیستم های اطلاعاتی مدیریت  (دستیار آموزشی دکتر سهرابی) –  مقطع کارشناسی ارشد–  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران –  1386 تاکنون

4.       سیستم های اطلاعاتی استراتژیک (دستیار آموزشی پروفسور اخگر) –  مقطع کارشناسی ارشد–  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – 1389

5.       مدیریت منابع اطلاعاتی پیشرفته (دستیار آموزشی دکتر سهرابی) –  مقطع کارشناسی ارشد–  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – 1387 تاکنون

6.       تجارت الکترونیک (دستیار آموزشی دکتر مانیان) –  مقطع کارشناسی ارشد–  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران – 1389

7.       بازاریابی پیشرفته (دستیار آموزشی دکتر محمدیان) –  مقطع کارشناسی ارشد–  دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی– 1385 تا 1386

8.       سیستم های اطلاعاتی مدیریت –  مقطع کارشناسی–  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران –  1387 تا 1388

 

موسسات آموزش عالی آزاد :

1.       زبان تافل دکتری– آمادگی آزمون دکتری– موسسات آموزشی عالی آزاد بینش و ماهان -  1387 تاکنون

 

کارگاه های آموزشی :

1.       رفتار مصرف کننده و روانشناسی مشتری – دوره بازار یابی پیشرفته – گروه پژوهشی صنعتی آریانا – 1387 تا 1389

2.       بازاریابی الکترونیک– دوره بازار یابی پیشرفته – گروه پژوهشی صنعتی آریانا – 1387 تا 1389

3.       خلاقیت و نوآوری –سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، شرکت سرمایه گذاری البرز، شرکت تولی پرس

4.       استراتژی های تبلیغات -  بانک ملت، شرکت سایپا یدک، مرکز تحقیقات پلیمر، موسسه آموزش عالی آزاد ماهان (دوره MBA یکساله)

5.       مشتری مداری پیشرفته -  دوره بازآموزی کارکنان شعب و ستاد، سرپرستان و مدیران بانک ملت

6.       مدیریت ارتباط با مشتریان -  سازمان ایران گردی جهان گردی

7.       استراتژی های بازاریابی و تبلیغات -  وزارت بازرگانی -  اداره کل بازرگانی استان تهران -  شهرک های صنعتی

8.       استراتژی های الکترونیکی و خرده فروشی های الکترونیکی -  شرکت فروشگاه های زنجیره ای شهروند

 

تالیفات :

1.       سیستم های اطلاعاتی استراتژیک؛ ازمفاهیم تا کاربردها-  پروفسور بابک اخگر،  سید محمد رضا ناصرزاده – انتشارات نگاه دانش – 1388

2.       روش شناسی تحقیق در حوزه سیستم های اطلاعات -  دکتر محمد موسی خانی، سید محمد رضا ناصرزاده و همکاران – انتشارات نگاه دانش – 1389

3.       مدیریت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی -  پروفسور بابک اخگر،  سید محمد رضا ناصرزاده – انتشارات نگاه دانش –در دست چاپ

4.       تجارت الکترونیک؛ برنامه های کاربردی-  دکتر امیر مانیان،  سید محمد رضا ناصرزاده – انتشارات نگاه دانش – در دست چاپ

5.       راهنمای جامع آزمون تافل -  سید محمد رضا ناصرزاده، یاشار دهدشتی – انتشارات نگاه دانش –1388

6.       زبان تخصصی مدیریت -  سید محمد رضا ناصرزاده، یاشار دهدشتی – انتشارات نگاه دانش – چاپ چهارم

7.       زبان عمومی -  سید محمد رضا ناصرزاده، یاشار دهدشتی – انتشارات نگاه دانش – چاپ سوم

8.       زبان تخصصی حسابداری -  دکتر ایرج نورش، سید محمد رضا ناصرزاده– انتشارات نگاه دانش –1389

 

مقالات:

ژورنالهای بين المللی :

1.     Nasserzadeh, S.M.R. Sohrabi, B. Mosakhani, M., “An Integrative Framework for e-Business Information System Development”, Review of Business Information Systems, Volume 12, Number 1, First Quarter 2008 (ISSN: 1534-665X)

2.     Nalchigar, S., Nasserzadeh, S.M.R. , Akhgar, B., "Simulating Strategic Information Systems Planning Process using FCM", International Journal of Business Information Systems, In Press, 2010

3.     Nalchigar, S., Nasserzadeh, S.M.R. , Valipour, M.,Torkestani, M.,"Leadership in Virtual Teams: Relationship Between Virtualness and Transformational Leadership", Springer Verlag, In Press, 2011

 

مجلات علمی پژوهشی:

1.       تقوی فرد، محمد؛ منصوری، طاها؛ ناصرزاده، سید محمد رضا؛ فراست، علی رضا؛ "داده کاوی و کاربردهای آن در تصمیم گیری"،دانش مدیریت، دوره 20 –  شماره 79 – زمستان 1386

2.       جعفرزاده، حامد؛ ناصرزاده، سید محمدرضا؛ ولی پور، محمد؛ نالچیگر، سروش؛ "ارائه مدلی برای همراستایی ERPفصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، در دست داوری

 

کنفرانس های بین المللی :

1.     Seyedjavadein, S. R., Nasserzadeh, S. M. R., “Assessing Spirituality Effect on Job Satisfaction”, 3rd International Management Conference, Sharif University, Tehran, Iran, December 2005

2.     Nasserzadeh, S. M. R., Aghakhani H., “Necessity and Evaluation of e-Learning Critical Success Factors in Iran”, International Conference of Digital Learning, Bangkok, Thailand, May 2006

3.     Mohammadian, M., Nasserzadeh, S. M. R., Sohrabi, B., “Simulating Customer Satisfaction Using Fuzzy Cognitive Map: Mellat Bank Case Study”, 1st International Marketing Conference, Tehran, Iran, August 2006

4.     Mohammadian, M., Mansouri, T., Nasserzadeh, S. M. R., “A hybrid Data Mining Algorithm for Market Segmentation of ATM Accounts in Mellat Bank”, 1st International Marketing Conference, Tehran, Iran, August 2006

5.     Mohammadian, M.,Yazdanparast, A.,Nasserzadeh, S. M. R.,“Proposing a Model to Measure Iranian Customers' Attitude toward Online Shopping”, 1st International Marketing Conference, Tehran, Iran, August 2006

6.     Nasrollahi, M. Nasserzadeh, S.M.R., “Fuzzy Estimation of EFQM Criteria Weights in Automobile Industry”, 4th International Management Conference, Sharif University, Tehran, Iran, December 2006

7.     Mosakhani, M. Nasserzadeh, S.M.R., “Designing a model for Developing Virtual universities in Iran”, International Conference of Digital Learning, Putrajaya, Malaysia, February 2007

8.     Mesgari, M. Tofighi, M. Nasserzadeh, S. M. R. Mesgari, M., "Determinants of E-banking Adoption: The Case Study of E-banking Services in Iran", IADIS International Conference e-Society, Lisbon, Portugal, 3-6 July 2007 (ISBN: 978-972-8924-35-5)

9.     Nasserzadeh, S.M.R. Sohrabi, B. Mosakhani, M., “An Integrative Framework for e-Business Information System Development”, European Applied Business Research Conference, Venice, Italy, 4-7 June, 2007 (ISSN: 1539-8757)

10.  Farzam, A. Nasserzadeh, S.M.R., "e-Marketing approaches in distributing e-Tourism goods and services", 2nd International Marketing Conference, Tehran, Iran, 22-23 January, 2008

11.  Nasserzadeh, S.M.R. Jafarzadeh, H. Mnasouri, T. Sohrabi, B., "Customer Satisfaction Fuzzy Cognitive Map in Banking Industry", 10th International Business Information Management Conference (IBIMA), Kuala Lumpur, Malaysia, June 30 – July 02, 2008 (ISI proceeding)

12.  Nalchigar, S.; Nasserzadeh, S.M.R., "Application of DEA for selecting most efficient information system project with imprecise data", Industrial Engineering and Engineering Management, 2009, IEEM (IEEE) 2009, Pages: 1653 – 1657

13.  Farzamnia, A.; Nasserzadeh, S.M.R.; Nalchigar, S., "Which Internet Marketing Mix's Has More Effect on the Passenger's Decision for Choosing Their Travel Agency in Iran?",  INC, IMS and IDC, 2009. NCM '09 (IEEE), August 25-27, South Korea,  Page(s): 1087 – 1092

14.  TabatabaieKalejahi, S. V.; Nasserzadeh, S.M.R.; Valipour, M.;“Determining Effective Factors in Pricing in Travel and Tourism Industry” , ECDC Conference, Paris, France, 2010

 

پروژههای تحقیقاتی-اجرائی:

1.       "بررسی رفتار مصرف کنندگان و اصلاح الگوی مصرف آب در مراکز پرمصرف" -  شرکت آب و فاضلاب استان تهران -  1389

2.       "آسیب شناسی بازاریابی" -  شرکت کاشی اصفهان -  1388

3.       "برندینگ" -  شرکت لاستیک بارز -  1388

4.       "امکان سنجی پیاده سازی کمپین بازاریابی الکترونیک" -  شرکت نان البرز – 1388

5.       "تجزیه تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی" -  شرکت رجا -  1385

 

سوابق اجرائی :

1.       مشاور معاون جذب و سازماندهی – سازمان جوانان جمعیت هلال احمر – 1388 تاکنون

2.       مشاور بازاریابی -  شرکت گردشگری الکترونیکی پرشیا -  1386 تاکنون

3.       مشاور توسعه بازار -  شرکت تعاونی شفا – 1386 تاکنون

4.       عضو کمیته بازاریابی و تبلیغات -  بانک ملت -  1383 تا 1387

5.       کارشناس حوزۀ بازرگانی -  سازمان منطقه آزاد قشم -  1382 تا 1383طراحی وب سایت حرفه ای

کلیه حقوق این سایت برای پدید آورنده محفوظ می‌باشد.
صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما